Projekt „Samopomoc razem przezwyciężymy trudności” obejmował 10 wybranych społeczności z województwa mazowieckiego. Główne działania to: wypromowanie i rozwinięcie modelu rozwiązywania problemów socjalnych w oparciu o tworzoną sieć Klubów Integracji Społecznej i Klubów Samopomocy. Nastąpiła także wymiana dobrych praktyk istniejących już 10 Klubów i zawiązanie mazowieckiej sieci Klubów Samopomocy i Klubów Integracji Społecznej.

Model Klubów Samopomocy nie wymaga tworzenia nowej organizacji czy instytucji – wdrożenie tej metody działania polega na realizacji programu przez istniejące placówki pozarządowe lub samorządowe, w szczególności ośrodki pomocy społecznej lub organizacje socjalne. Główną wartością modelu Klubów Samopomocy jest to, że osoby z problemami zdrowotnymi i socjalnymi otrzymują miejsce, gdzie mogą spotkać się i pracować z innymi ludźmi o podobnych problemach, mają możliwość wymiany myśli i doświadczeń na temat ich konkretnych problemów. Dodatkowo mogą otrzymać profesjonalne wsparcie i edukację.

CZAS REALIZACJI
styczeń 2007 – październik 2007

DLA KOGO
Projekt skierowany był do animatorów z ośrodków pomocy społecznej oraz animatorów istniejących już Klubów Samopomocy i Klubów Integracji Społecznej

EDUKACJA
Program zakładał wykształcenie animatorów grup samopomocowych z zakresu:
• organizowania Klubów Integracji Społecznej i Klubów Samopomocy,
• inicjowania i prowadzenia grup samopomocowych,
• budowania koalicji lokalnych na rzecz samopomocy
• wzmocnienie już działających animatorów samopomocy

Tematyka szkoleń: historia samopomocy, rola i znaczenie samopomocy w życiu człowieka; Organizacja samopomocy w społeczności lokalnej; tworzenie Klubu Samopomocy lub Klubu Integracji Społecznej; animowanie grup samopomocowych dla rozwiązywania problemów społecznych; prowadzenie i dynamika grup samopomocowych; tworzenie partnerstwa wokół samopomocy; elementy pracy metodą projektu
Proces edukacji
Metodą szkoleniową była metoda aktywnego uczestnictwa („learning by doing”). Metoda ta bazuje ściśle na doświadczeniach uczestników i grupowej wymianie doświadczeń. Wykładowcy prowadzą ćwiczenia (symulacje, odgrywanie ról, dyskusje w mniejszych zespołach i plenarne), ułatwiają dochodzenie do prawidłowych wniosków, podsumowują poszczególne bloki oraz całość procesu edukacyjnego.

REZULTATY
• powstanie 10 Klubów Integracji Społecznej i Klubów Samopomocy w 10 miejscowościach woj. mazowieckiego
• wyedukowanie animatorów grup samopomocowych z zakresu zasad tworzenia Klubów, prowadzenia grup oraz budowania koalicji
• zainicjowanie około 15-20 grup samopomocowych
• Stworzenie Koalicji dookoła samopomocy w 10 społecznościach
• Włączenie 10 nowych Klubów do mazowieckiej sieci Klubów
• Wzmocnienie istniejących Klubów w ich funkcjonowaniu

 

Projekt realizowany był w ramach programu „Środki Przejściowe 2004” „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienia roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”. Komponent 1 Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *