Projekt „Pomóż sobie i innym czyli tworzenie Klubów Integracji Społecznej oraz Klubów Samopomocy” realizowany był we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Celem tego programu był rozwój ruchu samopomocowego oraz zwiększenie możliwości samodzielnego rozwiązywania swoich problemów socjalnych i zdrowotnych przez mieszkańców ze wsi, miasteczek i miast województwa mazowieckiego.

CZAS REALIZACJI
czerwiec 2005 – listopad 2005

DO KOGO

Projekt skierowany był do pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu woj. mazowieckiego.

EDUKACJA

Została stworzona grupa edukacyjna 20 osób. W ramach projektu zrealizowano seminarium „Ruch samopomocy na Mazowszu” w którym wzięli udział uczestnicy dwóch poprzednich edycji programu „Pomóż sobie i innym- Kluby Integracji Społecznej i Kluby Samopomocy”. Głównym tematem dyskusji były czynniki wspierające i hamujące rozwój ruchu samopomocy na Mazowszu.

Szkolenia:

1 moduł: „Rola i znaczenie samopomocy w środowisku lokalnym – tworzenie Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy”

2 moduł: „Prowadzenie i dynamika grup samopomocowych”

3 moduł: „Tworzenie projektów i pozyskiwanie zasobów na rzecz prowadzenia KISS”

Metodą szkoleniową, była powszechnie stosowana w czasie treningów metoda aktywnego uczestnictwa („learning by doing”). Metoda ta bazuje ściśle na doświadczeniach uczestników i grupowej wymianie doświadczeń.

 

REZULTATY

  • Przeszkolono 20 animatorów grup samopomocowych
  • Utworzono 11 grup samopomocowych (około 80 osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie), pośrednio udział w projekcie wzięło 200 osób z rodzin
  • Zorganizowano 11 spotkań grup samopomocowych

 

POBIERZ: RAPORT „POMÓŻ SOBIE I INNYM”

 

Realizacja oferty ogłoszonej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej „Prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *