Projekt „Nie jestem sam – samopomoc działa” stworzył osobom wykluczonym społecznie, możliwość przezwyciężenia bezradności i obudzenia nadziei poprzez udział w grupach samopomocowych. Główne działania projektu to – utworzenie 40 grup samopomocowych, wykształcenie 40 animatorów grup samopomocowych (poprzez długofalowy cykl edukacyjny, w tym wyjazd studyjny do Niemiec), którzy inicjowali grupy oraz wspierali ich działalność oraz 20 partnerstw dookoła idei samopomocy w środowiskach lokalnych na terenie Mazowsza.

W tym projekcie połączone zostały wieloletnie doświadczenia Stowarzyszenia BORIS oraz Partnerów (Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Volkssolidarität LV Berlin e.V.) w zakresie działania na rzecz osób marginalizowanych. Mottem naszych działań jest – „Pomóż sobie i innym”.

CZAS REALIZACJI
listopad 2007 – październik 2009

DLA KOGO
Projekt skierowany był w szczególności do działaczy i pracowników organizacji pozarządowych działających w pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej.

EDUKACJA
Zostały stworzone 3 grupy edukacyjne (2 grupy podstawowe i 1 grupa zaawansowana) po 20 osób każda – w sumie 60 osób. Dla każdej grupy został zorganizowany cykl: 6 modułów x 2 dni (16 godzin lekcyjnych każdy). Metodą szkoleniową, była powszechnie stosowana w czasie treningów metoda aktywnego uczestnictwa („learning by doing”). Metoda ta bazuje ściśle na doświadczeniach uczestników i grupowej wymianie doświadczeń.

Grupa podstawowa
Moduły szkoleniowe:
1 moduł – Samopomoc i jej rola w życiu człowieka
2 moduł – Dynamika rozwoju grupy oraz rola animatora
3 moduł – Budowanie koalicji i instytucjonalnych partnerstw wokół problemów
4 moduł – Rozwiązywanie konfliktów w grupie
5 moduł – Praca metodą projektu
6 moduł – Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie grup samopomocowych i wsparcia

Grupa zaawansowana

Moduły szkoleniowe:
1 moduł – Animator jako narzędzie swojej pracy
2 moduł – Doświadczenia niemieckie w rozwoju samopomocy (trenerzy niemieccy)
3 moduł – Jak wzmacniać motywację
Dodatkowo grupa zaawansowana będzie służyć swoim doświadczeniem osobom w procesie edukacji poprzez prezentacje i konsultacje.

POBIERZ: RAPORT „NIE JESTEM SAM – SAMOPOMOC DZIAŁA”

ZOBACZ: ZDJĘCIA

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *