Centralnym zagadnieniem samopomocy jest pomaganie. Jak udzielać pomocy, jak wziąć pomoc i jak pomóc sobie samemu to kluczowe pytania stawiane na grupach samopomocowych. Mottem grup samopomocowych jest hasło: Nie jesteś sam. Członkowie grup samopomocowych czują się mniej odizolowani wiedząc, że inni mają takie same problemy jak oni. Podczas spotkania grupy uczestnicy wymieniają pomysły na rozwiązania problemów, uczą się jak aktywnie mogliby zaangażować się w działania mające im pomóc. Dzięki uczestnictwu w grupach ludzie zmieniają swoje postawy i zachowania, odzyskują poczucie kontroli nad własnym życiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *